ข่าวประชาสัมพันธ์

animate animate

เลือกตั้งประธานชมรมองค์การวิชาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

animate

ทดสอบสนามอีสานเหนือ MOTOCROSS RACING [8 กรกฎาคม 2561]

VTR แนะนำวิทยาลัยอีสานเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กิจกรรมบอกรักแม่ให้โลกรู้...ลูกอีสานเหนือรักแม่

ข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันจักรยานยนต์วิบากเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 สนามอีสานเหนือโมโตครอสเรสซิ่ง

การแข่งขันจักรยานยนต์วิบากเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 สนามอีสานเหนือโมโตครอสเรสซิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม


วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี นายคมจิตร์ นันทะศรี ผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนำคณะกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด และมีกิจกรรมหลายหลายรูปแบบทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการ รณรงค์ ลด ละ เลิก เพื่อสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 26/06/2561

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก... วานนี้ นายคมจิตร์ นันทศรี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ได้นำ คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยความตระหนักถึงพิษภัยพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ห่างไกลจากยาเสพติด...ตลอดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรมทั้งหมด


สถิติการเข้าชม

Openpage : 304253
Today : 000026
Total : 027527